-4%
قیمت اصلی 1.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.150.000 تومان است.
-11%
قیمت اصلی 950.000 تومان بود.قیمت فعلی 850.000 تومان است.
-6%
قیمت اصلی 999.000 تومان بود.قیمت فعلی 940.000 تومان است.