-9%
قیمت اصلی 1.650.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.499.000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 2.300.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.990.000 تومان است.
-14%
قیمت اصلی 2.880.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.490.000 تومان است.
-15%
قیمت اصلی 2.790.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.360.000 تومان است.